Donate
תרמו לנו
להפוך את החלום למציאות...
למרות משאבים מוגבלים, ובעיצומו של מאבק מתמיד ומתמשך להישרדות, הסדנה הצליחה, הודות לחזון ולכוח האמונה של אנשיה, לעמוד במרבית המטרות ששמה לעצמה ולהתבסס כמרכז לאומי ובינלאומי לאמנות עם משמעות אמנותית ותרבותית מכרעת.
כיום ברור כי התקציב הניתן לנו אינו מספיק כדי לתמוך במסגרת הפעילות שלנו. אנו משקיעים מאמץ אינסופי בחיפוש אחר דרכים ואמצעים למימון, אשר יאפשרו לנו להמשיך ולהגשים את המטרות שלנו. אנו זקוקים למימון אשר יאפשר את המשך הפעילויות השונות והרחבתן ויבטיח את קיומה של הסדנה כמוקד אמנותי ותרבותי לשנים הבאות.
תרומותיכם, קטנות כגדולות, תסייענה להבטיח את המשך פעילות סדנת ההדפס ירושלים. התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה.
לתרומה באמצעות כרטיס אשראי:
נא להתקשר לטלפון מספר 026288614, בימים א-ה, בין השעות 08:00 - 15:00.
לתרומה באמצעות העברה בנקאית:
סדנת ההדפס ירושלים, בנק פאגי(52), סניף כנפי נשרים(182), מספר חשבון: 409-729493
לתרומה באמצעות צ'ק:
יש לרשום לפקודת: סדנת ההדפס ירושלים. לשלוח בדואר לכתובת: סדנת ההדפס ירושלים, רחוב שבטי ישראל 38, ירושלים, מיקוד:9510561

.
 

 
© Jerusalem Print Workshop. All rights reserved
אודות|מכבשים וציוד|תערוכות|הדפסים|ספרי אמן|צרו קשר